Oct 7, 2013

Fotopolymer er en fantastisk teknikk

Den siste workshopen vi hadde på Prima Ink var i fotopolymer. Endelig fikk vi tatt i bruk mørkerommet som nå fungerer og er i tipp topp stand. Vi brukte både lokalene oppe i første etasje og mørkerommet i kjelleren.Den første av de to dagene workshopen varte var veldig teknisk og vanskelig. Den andre dagen satte vi all teorien og teknikken vi lærte den første dagen ut i praksis.


Plutselig var det som alt falt på plass. Fotopolymer er en teknikk som er annerledes enn andre trykketeknikker med det at vi bruker mørkerommet og vi arbeider med lyssensitivt materiale for å lage plater. Når vi kommer videre så er teknikken lik andre teknikker slik som kobberplater, men uten syre. 

No comments:

Post a Comment

Primo