MEDLEMSKAP


For å bruke verkstedet må de som ikke er tilknyttet Kysten være medlem i Prima Ink.

Medlemskapet koster 350 kr i måneden, og en må være medlem i minst tre etterfølgende måneder. Dersom noen har noen spesielle prosjekter så kontakt Silvia. For kunstnere ved Kysten er bruk av verkstedet gratis, ta kontakt med Silvia.