KYSTEN

Troms fylkekultursenter
  
Grafikkfelleverksted ble etablert høsten 2008 av kunstnerne ved Kysten. Norsk kulturråd og Troms fylkeskommune har bidratt med støtte til opprettelsen av verkstedet. 


Vi har brukt de siste fire årene til å bygge opp et verksted, hvor vi kan tilby medlemmene og andre kunstnere et arbeidsrom med et vidt spekter av grafikk utstyr. Vi har en fullstendig høytrykk- og dyptrykkverksted. Alt utstyret disponeres av medlemmene og kunstnerne ved Kysten.


No comments:

Post a Comment

Primo