ARKIV

 5 mai 2011

UTSTILLINGSÅPNING onsdag 11.mai kl. 18.

"Med trykk i blodet"

Duo-utstilling med bilder av Silvia E. Martinez og Kjellaug Hatlen Lunde

Grafikk og mixed-media.

Vi to kunstnere møttes ved tilfeldigheter, men det var et valg å i jobbe i lag, i felles rom. Vi har begge hatt et etterlengta ønske om å få jobbe kreativt og eksperimentelt med grafikk.

I uttrykket er vi forskjellige, men vi deler et felles språk der vi kan forstå og kommunisere, der det finnes et slektskap.

I ett år har vi prøvd ut og utforsket, søkt, leita og eksperimentert – i møte mellom gamle og nye teknikker, i møte med materialene – og hverandre.


Adress:
Galleri Kunstmaleren
Amundsens plass 1

Mvh

Silvia og Kjellaug


--------------------------------------------------------------

Januar 2011

Plan for vårsemesteret på Prima Ink.

Vi er veldig glade for å for ha gjennomført en flott høst på Prima Ink. Vi har fått nye medlemmer etter å ha hatt flotte kurs med veldig engasjerte deltakere. Vi hadde også mange gode grafiske resultater, og det er vi veldige stolte av!
Vi fortsetter med samme energi! Siste gode nyhet før jul, var at vi endelig skulle få det mørkerommet vi har ønsket oss til Prima Ink. Dette er nå under etablering i et rom lengre inne i kjelleren, og vi regner med at det kan stå klart en gang i løpet av februar – hvis alt går etter planen. Dette trenger vi til vårens nye teknikk: Photopolymer – som blir den nye utfordringen med mulighet for nye kreative utforskninger på verkstedet.

Vi planlegger også å få kjøpt inn en del materialer til Prima Ink – f eks godt papir, metall, utstyr til etsning , da spesielt teknikken Photopolymer. Målet er at medlemmer skal kunne få kjøpt litt «sos-innkjøp» dersom de står midt i en kreativt prosess. Større innkjøp må skje individuelt eller ved fellesbestillinger foreløpig.

Flere mål for våren er å skaffe internasjonale kunstnere som kan være her på Artist in residence, som kan hjelpe oss med videreutviklingen av de teknikken vi har så langt og gi oss ny inspirasjon. Her er vi i gang med å gjøre avtaler.

Vi har allerede begynt å eksperimentere med teknikken koldnål, som er en klassisk dyptrykks-teknikk. Den krever svært lite utstyr; bare metallplater og enkle risse-redskaper. Her kommer også kurs i løpet av våren.

Begivenhet i vårsemesteret.

Vi har bestemt oss for å ha en offisiell åpning av Prima Ink med utstilling en gang i løpet av våren. Mer info om dette kommer senere.

------------------------------------
14. og 15 oktober 2011 hadde vi et workshop i Prima Ink

De som deltok var veldig konsentrert

 ----------------------------------------------------------
November 2010

Invitasjon til årets kursdeltakere ved
Prima Ink: ÅPEN DAG

Vi har gleden av å invitere alle dere som har vært med på kurs og/eller som er medlemmer
(og dermed skapt liv i våre nye lokaler for grafisk felles-verksted ved Kysten dette året)
til en

ÅPEN FELLES TRYKKEDAG FØR JUL

Dato: 25.nov
Åpningstid: kl. 13 – 18
Pris: Ingen kursavgift,

Målet er å kunne eksperimentere fritt i den enkle teknikken MONOTYPI -
siden dette krever lite forarbeid med preparering av plater osv.
Julekort, merkelapper til gaver - eller bilder. Hver og en står fritt. Med
vennlig hilsen

Silvia & Kjellaug

HJERTELIG VELKOMMEN


---------------------------------------------------------------

LINOWORKSHOP – en dag mandag 23.08.2010 , (10 - 18)

Eksplosiv oppstart på høstsemesteret med
EXPEDITION of PRINTMAKERS.

Vi har lenge hatt en visjon om at verkstedet Prima Ink skal bli et møtested hvor inspirerende
eksperimenter med grafikk kan være med og blåse liv i kunstformer som både har sterkhåndverktradisjon, men som også trenger å leite etter nye spor. Ikke minst ser vi det som livgivende
at kunstnere fra ulike nasjoner kan utveksle erfaringer, både praktisk og teoretisk.

I så måte var det et stort lykketreff at vi denne høsten kunne starte sesongen med æren av å værevertskap for prosjektet Expedition of Printmakers – et samarbeid mellom Nord Norske Kunstneres
forening i Svolvær og Grafisk avdeling ved Kunstakademiet i Krakow. Polske og norske kunstnere
som hadde reist sammen en uke i Nord-Norge via Bodø og Lofoten, fikk dermed en fin avslutningpå sin inspirasjonstur nettopp hos oss på Prima Ink.

Elisabeth Alsos Strand, kunstner fra Bodø, var organisator og reiseleder, mens Marta Bozyk fra
Krakow www.martabozyk.art.pl ved tresnittavdelingen på Kunstakademiet i Krakow var lærer påkurset i Lino – eller linoleumstrykk. Med mange flotte eksempler på samtidsgrafikk fra Polen somintro, blei verkstedet fylt av aktive og glade kunstnere fra reisen, sammen med kunstnere fra Kysten
og våre medlemmer som hadde anledning. Under arbeidsprosessen diskuterte vi også grafikk i
nyere tid, og vi fikk høre at disse håndverkene aldri har mista fotfestet i Polen, kanskje med et tiår

på lavbluss, men som nå videreføres i nyskaping. De har stor stolthet og mye kunnskap i forhold til
sitt fag og sin kunst.

De som ikke kunne komme, gikk glipp av dag full av boblende liv. Flere av de nordnorske
kunstnerne var imponerte over det fine verkstedet vi har utvikla det siste året, og vi har allerede
interesserte som ønsker å komme å leie seg inn til vinteren.