Jan 31, 2017

Årets første kurs - fotopolymer: eksperimentering og eksploreringPrima Ink

Årets første kurs hadde som mål å gi en innføring i fotopolymer og giftfrie dyptrykksmetoder.
Vi brukte blant annet transperanter som utgangspunkt for noen av bildene.

Vakumbord for fotopolymer i bruk.

Kurset strakte seg over to dager. Den første dagen lærte vi om materialene og om teknikkene.
Den andre dagen praktiserte vi disse teknikkene.Det var fantastisk å se hvordan deltakerne på kurset eksperimenterte, eksplorerte, gjorde feil, lærte av feilene og, gikk videre.Å gjøre feil er en utrolig viktig del av det å lære, og en viktig del av den kreative prosessen. Uten feil kommer vi ikke videre.


Til slutt lagde vi en monoprint (monotypi) sammen. Et kollektivt bilde i kollektiv kunstnerisk utfoldelse.


Jeg gleder meg allerede til neste kurs.


No comments:

Post a Comment

Primo